Categories

Viewing: 1.72

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này bổ sung hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng vào nhóm các hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán; tăng mức trần xử phạt từ 20 lên 30 triệu đồng
Nghị định này bổ sung thêm điều khoản cho phép xử phạt 25 triệu đồng đối với hành vi bán hàng không xuất hóa đơn
Trường hợp không lập Báo cáo tài chính (BCTC) hoặc lập BCTC không đúng quy định hoặc chậm nộp BCTC thì bị xử phạt khoảng 10 triệu đồng, chậm nộp trên 3 tháng bị xử phạt 22,5 triệu đồng
Doanh nghiệp và cá nhân hành nghề kế toán không có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt ít nhất 25 triệu đồng

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất