Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Theo Luật này, các mặt hàng sau đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) gồm:

- Xăng dầu (kể cả dầu nhờn, mỡ nhờn);
- Than đá;
- Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) - chất dùng làm môi chất lạnh;
- Túi ni lông (loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp);
- Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo quan và thuốc khử trùng thuộc loại hạn chế sử dụng

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất