Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này quy định việc kê khai và tính thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các mặt hàng sau:

- Xăng, dầu, mỡ nhờn;

- Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (ký hiệu là HCFC, là loại gas dùng làm môi chất sử dụng trong thiết bị lạnh và trong công nghiệp bán dẫn) ;

- Túi ni lông làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin);

- Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc trừ mối

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất