Categories

Viewing: 3.25

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư này quy định chế độ công tác phí trong nước dành cho cán bộ công chức nhà nước, kể cả sĩ quan trong quân đội. Công tác phí (trong nước) được hiểu là khoản chi phí trả cho người đi công tác bao gồm:tTiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có). Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 23/2007/TT-BTC; mục I Thông tư số 127/2007/TT-BTC; Điều 1 Thông tư số 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất