Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất