Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Quyết định số 3949/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT)

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất