Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Theo hướng dẫn mới tại Công văn này, Tổng cục Thuế chấp nhận cho phép hạch toán các khoản phí mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng cá nhân với điều kiện doanh nghiệp cho phép cá nhân đi công tác được chi hộ khoản này.

Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì chứng từ hạch toán chi phí sẽ bao gồm: vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ chuyển khoản. Trường hợp không thu hồi được boarding pass thì thay bằng Giấy điều động đi công tác

Công văn này thay thế Công văn 2272/TCT-KK ngày 18/6/2014 của Tổng Cục thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net

Công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Cho phép hạch toán vé máy bay mua qua mạng thanh toán bằng thẻ cá nhân

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất