Categories

Viewing: 3.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Theo Thông tư số này mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm được điều chỉnh tăng. Cụ thể, mức thuế 40% sẽ được áp dụng cho các sản phẩm như: quả bưởi, kể cả bưởi chùm; thịt, các phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh từ gà cari, đóng hộp. Sản phẩm nhào với thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt được áp mức thuế là 38%. Trong khi đó các sản phẩm từ trâu bò, cari cừu, đóng hộp... có mức thuế 37%. Mức thuế 24% được áp dụng cho các chế phẩm thực phẩm làm từ bột thô, tinh hoặc chiết xuất từ malt có chứa từ 40% đến dưới 50% tính theo trọng lượng là ca cao, socola ở dạng khối, miếng hoặc thanh…

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất