Categories

Showing All Files In: Luật BHXH ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH về BHXH tự nguyện

Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Date: 17/02/2016

Ngày hiệu lực: 04-04-2016

Nghị định 134/2015/NĐ-CP về BHXH tự nguyện

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Date: 28/12/2015

Ngày hiệu lực: 15-02-2016

Thông tư 59 hướng dẫn về bảo hiểm xã hội

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Date: 28/12/2015

Ngày hiệu lực: 15-02-2016

Nghị định 115 về mức đóng bảo hiểm 2016

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Date: 10/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Date: 19/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Quyết định 1313 Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Date: 21/11/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

86/2010/NĐ-CP

Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Date: 12/08/2010

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

777/QĐ-BHXH

Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Date: 16/05/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Về việc ban hành Luật bảo hiểm xã hội (0 tr.)

Date: 28/06/2006

Ngày hiệu lực: 01-01-2007

Quyết định 884 thủ tục hành chính BHXH, BHYT

Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Date: 01/01/1970

Ngày hiệu lực: 25-08-2011