Categories

Child Categories

Showing All Files In: VBPL lĩnh vực khác ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 09 về thanh toán bằng tiền mặt

Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Date: 28/01/2015

Ngày hiệu lực: 17-03-2015

Nghị định số 222 về thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Date: 30/12/2013

Ngày hiệu lực: 01-03-2014

Thông tư 32 về hạn chế sử dụng ngoại tệ

Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Date: 25/12/2013

Ngày hiệu lực: 10-02-2014

Thông tư 52/2013/TT-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Date: 02/05/2013

Ngày hiệu lực: 18-06-2013

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 về ngoại hối

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 của UBTV Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11

Date: 17/03/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Pháp lệnh ngoại hối hợp nhất

Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Date: 17/03/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Thông tư 26 hướng dẫn về Luật Người khuyết tật

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Date: 11/11/2012

Ngày hiệu lực: 26-12-2012

Thông tư 102 về chế độ công tác phí nước ngoài

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Date: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 10-08-2012

Quyết định 747 công bố văn bản hết hiệu lực

Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 26/3/2012 của Bộ Tài chính Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

Date: 25/03/2012

Ngày hiệu lực: 26-03-2012

Thông tư 22 quy định về hoạt động ngành in

Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/07/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quy định mới tại Thông tư này, chỉ những hoạt động in xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả mới bắt buộc xin giấy phép hoạt động in. Còn lại, doanh nghiệp chỉ cần có đăng ký kinh doanh ngành nghề in.

Date: 05/10/2010

Ngày hiệu lực: 20/11/2010

Quyết định 55 thủ tục chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Date: 09/09/2010

Ngày hiệu lực: 26/10/2010

Quyết định 2250 BTC công bố văn bản hết hiệu lực

Quyết định số 2250/QĐ-BTC ngày 6/9/2010 của Bộ Tài chính Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và Liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính và Liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật ( có danh mục kèm theo ).

Date: 05/09/2010

Ngày hiệu lực: 06/09/2010

122/2010/TT-BTC

Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Date: 11/08/2010

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

Thông tư 97 chế độ công tác phí

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Date: 05/07/2010

Ngày hiệu lực: 20-08-2010

Thông tư 93 hướng dẫn xác định hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi

Thông tư 93/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Date: 27/06/2010

Ngày hiệu lực: 12/08/2010

Pages

Page - 1 - 2