Categories

Showing All Files In: Miễn, giảm, giãn thuế ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 154 hướng dẫn nghị định 101

Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 V/v giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 08/2011/QH13

Date: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 26-12-2011

Nghị định 101 về miễn giảm thuế năm 2011

Date: 04/11/2011

Ngày hiệu lực: 20-12-2011

Quyết định số 54 v/v gia hạn nộp thuế TNDN 2011 của DN sử dụng nhiều lao độn

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Date: 11/10/2011

Ngày hiệu lực: 30-11-2011

Công văn 10790 triển khai miễn giảm thuế TNCN

Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/08/2011.

Date: 26/08/2011

Ngày hiệu lực: 01-08-2011

Thông tư 52 hướng dẫn gia hạn thuế TNDN năm 2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 (5 tr.)

Date: 22/04/2011

Ngày hiệu lực: 06-06-2011

Quyết định 21 gia hạn nộp thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. (3 tr.)

Date: 06/04/2011

Ngày hiệu lực: 06-04-2011

Nghị định 53 về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN

Nghị Định 53/2010/NĐ-CP Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Date: 19/05/2010

Ngày hiệu lực: 15/07/2010

Pages

Page - 1 - 2