Categories

Showing All Files In: Miễn, giảm, giãn thuế ( Sort by Name Descending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Công văn 10790 triển khai miễn giảm thuế TNCN

Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/08/2011.

Date: 26/08/2011

Ngày hiệu lực: 01-08-2011

Nghị quyết 13 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sxkd

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Date: 10/05/2012

Ngày hiệu lực: 10-05-2012

Nghị quyết 29 về miễn giảm thuế năm 2012

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Date: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 21-06-2012

Nghị định 101 về miễn giảm thuế năm 2011

Date: 04/11/2011

Ngày hiệu lực: 20-12-2011

Nghị định 204 về miễn, giảm, giãn thuế 2013, 2014

Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Date: 05/12/2013

Ngày hiệu lực: 05-12-2013

Nghị định 53 về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN

Nghị Định 53/2010/NĐ-CP Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Date: 19/05/2010

Ngày hiệu lực: 15/07/2010

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về ưu đãi phát triển thủy sản

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Date: 07/07/2014

Ngày hiệu lực: 25-08-2014

Nghi định 60 về miễn giảm thuế năm 2012

Nghị Định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 Quy định chi tiết thi hành NQ 29/2012/QH13

Date: 30/07/2012

Ngày hiệu lực: 20-09-2012

Quyết định 04 gia hạn nộp thuế TNDN Qúy I và II năm 2011

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Date: 19/01/2012

Ngày hiệu lực: 10-03-2012

Quyết định 21 gia hạn nộp thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. (3 tr.)

Date: 06/04/2011

Ngày hiệu lực: 06-04-2011

Quyết định 755 đính chính thông tư 16

Quyết định về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Date: 16/04/2013

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 54 v/v gia hạn nộp thuế TNDN 2011 của DN sử dụng nhiều lao độn

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Date: 11/10/2011

Ngày hiệu lực: 30-11-2011

Thông tư 154 hướng dẫn nghị định 101

Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 V/v giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 08/2011/QH13

Date: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 26-12-2011

Thông tư 16 hướng dẫn giảm, gia hạn thuế theo NQ 02

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

Date: 08/02/2013

Ngày hiệu lực: 25-03-2013

Thông tư 170 v/v gia hạn nộp thuế TNDN 2011 của DN sử dụng nhiều lao động

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Date: 25/11/2011

Ngày hiệu lực: 09-01-2012