Categories

Showing All Files In: Thuế môn bài ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Descending )

Nghị định số 75 Về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ Về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Date: 29/08/2002

Ngày hiệu lực: 01-01-2013

Thông tư số 42 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài. (4 tr.)

Date: 06/05/2003

Ngày hiệu lực: 01-04-2003

Thông tư số 96 về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài (4 tr.)

Date: 23/10/2002

Ngày hiệu lực: 01-01-2013