Categories

Showing All Files In: Thuế GTGT hết hiệu lực ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 65 SĐBS TT06 về thuế giá trị gia tăng

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Date: 17/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Công văn 1215 về thuế GTGT và thuế TTĐB

Công văn số 1215/TCT-CS ngày 6/4/2012 của Tổng cục Thuế Về việc giới thiệu một số nội dung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Date: 06/04/2012

Ngày hiệu lực:

Thông tư 06 hướng dẫn về thuế GTGT

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08.12.2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27.12.2011 của Chính phủ.

Date: 11/01/2012

Ngày hiệu lực: 01-03-2012

Nghị định 121 sửa đổi bổ sung thuế GTGT

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày ban hành 27/12/2011

Date: 27/12/2011

Ngày hiệu lực: 01-03-2012

Quyết định số 624 Về việc đính chính Thông tư số 09

Quyết định số 624/QĐ-BTC ngày 18/3/2011 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 09/2011/TT-BTC

Date: 18/03/2011

Ngày hiệu lực: 07-03-2011

Thông tư 09 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với kinh doanh bảo hiểm

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (12 tr.)

Date: 21/01/2011

Ngày hiệu lực: 07-03-2011

128/2010/TT-BTC

Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/8/2010 của Bộ Tài chính Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

Date: 26/08/2010

Ngày hiệu lực: 11/10/2010

116/2010/TT-BTC

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 4/8/2010 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Date: 04/08/2010

Ngày hiệu lực: 04/08/2010

94/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá thực xuất khẩu.

Date: 30/06/2010

Ngày hiệu lực: 14/08/2010

92/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Date: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 17/06/2010

Thông tư 129 hướng dẫn về Thuế GTGT

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12.

Date: 26/12/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009

Nghị định 123 quy định chi tiết Luật Thuế GTGT 2009

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Date: 08/12/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009