Categories

Viewing: 4.18

THÔNG TIN VĂN BẢN

Quy trình này được áp dụng để kiểm tra việc đóng và hưởng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp. Giám đốc BHXH cấp quận/huyện được phép ra quyết định và thành lập đoàn kiểm tra BHXH.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất