Categories

Showing All Files In: Phí, lệ phí ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư số 34 về lệ phí trước bạ

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Date: 27/03/2013

Ngày hiệu lực: 01-04-2013

68/2010/TT-BTC

Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Date: 25/04/2010

Ngày hiệu lực: 10/06/2010