Categories

Showing All Files In: QĐ khác về thuế ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

TTLT số 10/2013 HD áp dụng BLHS về các tội phạm trong lv thuế, tài chính - kế toá

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/06/2013 Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

Date: 25/06/2013

Ngày hiệu lực: 15-08-2013

Quyết định 1390 Về việc ban hành Quy trình quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thu

Quyết định số 1390/QĐ-TCT ngày 13/10/2011 của Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử.

Date: 12/10/2011

Ngày hiệu lực: 13-10-2011

Thông tư 154 quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 1/10/2010 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2010, bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005

Date: 30/09/2010

Ngày hiệu lực: 15/11/2010