Categories

Showing All Files In: Tài liệu khác ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Tài liệu ôn thi CCHN năm 2014

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014.

Date: 03/06/2014

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tài liệu do HaiTam biên tập lại từ tài liệu hội thảo nghiệp vụ do Webketoan tổ chức. Tác giả tài liệu Mr. Nguyễn Ngọc Huy (MBA).

Date: 05/01/2014

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Tài liệu do HaiTam biên tập lại từ tài liệu hội thảo nghiệp vụ do Webketoan tổ chức. Tác giả tài liệu Mr. Nguyễn Ngọc Huy (MBA).

Date: 05/01/2014

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Tài liệu do HaiTam biên tập lại từ tài liệu hội thảo do Webketoan tổ chức 12-2010. Tác giả tài liệu Mr. Nguyễn Ngọc Huy (MBA).

Date: 17/12/2013

Ngày hiệu lực:

Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nộp thuế

Tài liệu do anh Trí (KTGG - TV Webketoan) sưu tầm và chia sẻ.

Date: 27/03/2011

Ngày hiệu lực:

Báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học công nghệ

Phụ lục kèm Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011. của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Date: 08/02/2011

Ngày hiệu lực:

Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng

Tài liệu tham khảo.

Date: 20/10/2010

Ngày hiệu lực:

Cẩm nang kế toán

Mẫu cẩm nang kế toán tham khảo.
Tài liệu do Ông Tăng Quốc Thắng - Cty Kiểm toán DTL chia sẻ tại buổi sinh hoạt của Chi Hội Webketoan ngày 22/08/2010.

Date: 21/08/2010

Ngày hiệu lực:

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu tham khảo do thành viên Webketoan.vn chia sẻ trên diễn đàn.

Date: 15/08/2010

Ngày hiệu lực: