Categories

Showing All Files In: Luật Hải Quan ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật hải quan số 54/2014/QH13

Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014. Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Date: 22/06/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Quyết định 3949 về Quy trình thẩm định, công nhận "doanh nghiệp ưu tiên&quo

Quyết định số 3949/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT)

Date: 26/11/2013

Ngày hiệu lực: 27-11-2013

1820/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Date: 27/07/2010

Ngày hiệu lực: 01/08/2010