Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế khác ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 205 về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Date: 23/12/2013

Ngày hiệu lực: 06-02-2014

Thông tư số 153 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Date: 10/11/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012