Categories

Showing All Files In: Quản lý hành nghề ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

TTLT 163 về kế toán trưởng trong các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Date: 14/11/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Thông tư 129 quy định việc thi và cấp CC kiểm toán viên và CC hành nghề kế toán

Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính Về quy định việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Date: 08/08/2012

Ngày hiệu lực: 25-09-2012

Thông tư 117 về hành nghề dịch vụ thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn việc hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Date: 18/07/2012

Ngày hiệu lực: 01-10-2012

Thông tư 199 về CC bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Date: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 01-04-2012

Thông tư 72 Quy định về hành nghề kế toán

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán.

Date: 26/06/2007

Ngày hiệu lực: 07-08-2007

Thông tư liên tịch 13 bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Thông tư Liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/02/2005 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động TBXH Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh.

Date: 06/02/2005

Ngày hiệu lực: 14-03-2005