Categories

Showing All Files In: CNTT-TT ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT Về ban hành DM SP phần mềm và phần cứng, điện tử

Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Date: 07/04/2013

Ngày hiệu lực: 23-05-2013

Nghị định 71 hướng dẫn Luật CNTT

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11) về công nghiệp công nghệ thông tin

Date: 02/05/2007

Ngày hiệu lực: 08-06-2007

Luật Công nghệ thông tin

Luật số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Về việc ban hành Luật Công nghệ thông tin

Date: 28/06/2006

Ngày hiệu lực: 01-01-2007