Categories

Showing All Files In: XPVPHC Kế toán - Thuế ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 10 hướng dẫn xử phạt VPHC về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Date: 16/01/2014

Ngày hiệu lực: 02-03-2014

Thông tư 166 hướng dẫn xử phạt VPHC về thuế.

Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Date: 14/11/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Nghị định 129 Về xử phạt VPHC về thuế và cưỡng chế thi hành QĐHC thuế

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Date: 15/10/2013

Ngày hiệu lực: 15-12-2013

Nghị định 109 XPVPHC về quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Ngày có hiệu lực 09/11/2013

Date: 25/09/2013

Ngày hiệu lực: 09-11-2013

Nghị định 105 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Date: 15/09/2013

Ngày hiệu lực: 01-12-2013