Categories

Showing All Files In: XPVPHC lĩnh vực khác ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định số 96 XP VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Date: 16/10/2014

Ngày hiệu lực: 12-12-2014

Nghị định 185 về XPVPHC trong hoạt động thương mại, sxkd hàng giả, hàng cấm

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Date: 14/11/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

NĐ 95 xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, ...

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Date: 21/08/2013

Ngày hiệu lực: 10-10-2013

Nghị định 47 xu phat VPHC về vi phạm pháp luật lao động

Nghị định 47/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Date: 05/05/2010

Ngày hiệu lực: 25/06/2010