Categories

Showing All Files In: Luật BHYT ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

NĐ 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT

Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Date: 14/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12.

Date: 12/06/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 Về Bảo hiểm y tế (24 tr.)

Date: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01-07-2009